Czech centers of AR

Prague and Central Bohemian region

 
GENNET s.r.o.
Kostelní 9
170 00 Praha 7
 
Centrum asistované reprodukce ISCARE
Jankovcova 1569/2c
170 04 Praha 7
 
Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky
2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 00 Praha 5
 
ÚPMD Centrum asistované reprodukce
Ústav pro péči o matku a dítě
Podolské nábřeží 157/36
147 00 Praha 4
 
Centrum asistované reprodukce VFN
Apolinářská 18
128 51 Praha 2
 
Sanatorium Pronatal
Na Dlouhé mezi 4 / 12
147 00 Praha 4 – Hodkovičky
 
Gest IVF
Nad Buďánkami II/24
150 00 Praha 5
 
Pronatal Plus - Praha
Čínská 4
160 00 Praha 6
 
Milady Horákové 386/63
170 00 Praha 7
  
Evropská 423/178
160 00 Praha 6
  
Nad Výšinkou 2868/2
150 00 Praha 5
  
Na poříčí 26 (Palác ARCHA)
100 00 Praha 1
 

 South Bohemian region

 
Sanatorium ART, spol. s r. o.
Mánesova 24/3
370 01 České Budějovice
 
Fráni Šrámka 1169/33
370 01 České Budějovice 
  

South Moravia region

 
Centrum asistované reprodukce CAR 01 Brno
Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno a MU Brno
Obilní trh 11
602 00 Brno
 
Sanatorium Helios s.r.o.
Štefánikova 12
602 00 Brno
 
Reprofit International
Klinika reprodukční medicíny
Hlinky 122/48
603 00 Brno
 
 
Unica, spol. s.r.o. Brno
Barvičova 53
602 00 Brno
 
Hlinky 60/144
603 00 Brno
 
 

Hradec Králové region

 
SANUS, První privátní chirurgické centrum, s.r.o
Centrum asistované reprodukce
Labská kotlina 1220
500 02 Hradec Králové
 
ARLETA - Centrum reprodukčního zdraví
Komenského 702
517 41 Kostelec nad Orlicí
 

Karlovy Vary region

IRMG  - Institut reprodukční medicíny a genetiky
Bělehradská 1042/14
360 01 Karlovy Vary
 
Pronatal Spa s. r. o.
Rumunská 1
360 01 Karlovy Vary
 

Liberec region

 
GENNET s.r.o.,  Liberec
Klinika u Sv. Klimenta (naproti Krajské vědecké knihovně)
Liliová 1
460 01 Liberec
 

Moravian-Silesian region

 
Gyncentrum Ostrava, s.r.o.
Dr. Šmerala 27
702 00 Ostrava
 
Fertimed, s.r.o., Ostrava - Polanka nad Odrou
1.května 863/82
725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou
 
Hrušovská 20
Moravská Ostrava

 

Olomouc region

 
Centrum asistované reprodukce (CAR PGK FNOL)
Porodnicko-gynekologická klinika
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
 
Fertimed, s.r.o.
Boleslavova 246/2
772 00 Olomouc
 

Pardubice region

 

Plzeň region

 
NATALART, s.r.o.
Alej Svobody 29
323 00 Plzeň
 
B. Smetany 2
301 00 Plzeň
 

Ústí nad Labem region

 
Sanatorium Pronatal Nord
Bílinská 1509/6
41501 Teplice 
 

 Vysočina region (around Jihlava)

 
 
 

Zlín region

 
Klinika reprodukční medicíny a gynekologie
Nemocnice Tomášov
U Lomu 638
760 01 Zlín
 
 
 
Last edited 02.09.2013 11:38.