Informace

Informací o asistované reprodukci a o náhradní rodinné péči je všude obrovské množství, proto jsme po pár letech snah na původní „informační“ záměr našeho spolku částečně rezignovali. Nadbytek informací ovšem nemusí být výhodou, protože laik může mít problém rozlišit mezi informacemi spolehlivými a nespolehlivými. Navíc se k němu některé informace nemusí dostat. Naše doporučení spolehlivých informačních webů:

Asistovaná reprodukce

Odborným garantem asistované reprodukce v České republice je Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické organizace ČLS JEP. Na jejím webu najdete kromě aktualit a popisu doporučených postupů také aktualizovaný seznam českých center asistované reprodukce. A právě na stránkách jednotlivých center najdete nejlepší popisy procedur včetně cen. Samozřejmě je vhodné si při čtení uvědomovat, že asistovaná reprodukce má i svou komerční stránku.

Centra asistované reprodukce mají ze zákona povinnost poskytovat údaje o své činnosti Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Ten každý rok vydává (s ročním až dvouletým zpožděním) publikaci Asistovaná reprodukce v ČR se statistickými údaji o počtu cyklů, diagnózách, úspěšnosti, atd.

Nejpočetnější světovou odbornou společnosti pro asistovanou reprodukci je European Society of Human Reproduction and Embryology ESHRE. Na jejím webu najdete odborná doporučení, různá stanoviska, statistiky, atd. ESHRE vydává několik vysoce hodnocených odborných časopisů.

Další velmi významnou odbornou společností je American Society for Reproductive Medicine.

Užitečná může být i britská Human Fertilisation and Embryology Authority.

Náhradní rodinná péče

NRP spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Víc informací najdete ale na webech jednotlivých krajských úřadů, protože státní „výkonnou“ povinnost mají kraje. Nejlepším informátorem v NRP jsou ale různé neziskové organizace.

Asociace Dítě a Rodina sdružuje většinu těchto organizací. Na jejím webu najdete aktuální informace z dění v náhradní rodinné péči i databázi členů asociace s jejich weby.

Adamovi lidsky nejbližší je Středisko náhradní rodinné péče, které vypracovalo ohromné množství výborných informačních materiálů.

Ty, kteří uvažují o mezinárodní adopci, upozorňujeme na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který má tuto agendu na starost.