Muži a rodina

Všeobecně se má za to, že muži se moc nehrnou do rozhovorů o antikoncepci, interrupci, spontánním potratu, problémech s početím, otcovství, atd. Že předmětem jejich konverzace z této oblasti jsou maximálně úspěchy u žen. Aby budoucí zdravotníci uměli takový rozhovor vést, dostávají to na jedné z fakult už mnoho let jako seminární úkol. Téma si mohou vybrat sami, ale musí se nějak týkat partnerství a rodičovství a musí to být rozhovor ve smyslu dialog, nikoliv výslech.

Neplánovaným a nečekaným dalším přínosem tohoto úkolu je pro zadávajícího pedagoga nesmírně zajímavý vhled do názorů převážně mladé generace na partnerství a rodičovství. Některé z těchto rozhovorů zde nabízíme. Ke všem máme souhlas s jejich použitím na tomto webu, samozřejmě za podmínky neidentifikovatelnosti tazatele i respondenta.