Kontakt

E-Mail

e-mail: adam@adamcr.cz

Sídlo

Spolek Adam sice má své sídlo, ale je to jen poštovní adresa, kam chodí faktury, úřední dopisy a podobně.

Účet

  • Název účtu: Adam Česká republika
  • Číslo účtu: 7000033250/8040
  • IBAN: CZ24 8040 0000 0070 0003 3250
  • BIC: OBKLCZ2X

IČO

  • Spolek Adam Česká republika byl zaregistrován Ministerstvem vnitra České republiky dne 4.června roku 2010 pod č.j. VS/1-1/ 80229/10-R.
  • IČO: 228 66 060