Poradenství a poskytování informací při asistované reprodukci s dárcovstvím částí těla: osvědčené postupy tváří v tvář novým výzvám

1. 2. 2021 – Hana Konečná

Na konci ledna (28. – 29. 1.) proběhl e-seminář Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a Embryologii (ESHRE), který se týkal psychosociální, etické a právní stránky asistované reprodukce s využitím dárcovství spermií, vajíček, embryí a náhradním mateřstvím (Counselling and the provision of information in third party reproduction: best practice in the face of new challenges).

Názvy jednotlivých přednášek:

 • Who is in and who is out? – clinical evaluation
 • Who is in and who is out? – psychological evaluation
 • Genetic testing: the end of anonymity
 • Genes vs children: are we using the optimal approach?
 • Transition to have a non-biological child
 • Surrogacy: the good and the bad
 • New family configurations arising from third-party reproduction
 • What we know so far about donor-conceived people and their psychosocial adjustment
 • Plugging gaps: what we need to know about donor-conceived people
 • Sibling registries
 • I am a donor-conceived adult

Je strašně zajímavé sledovat jak rozvoj medicínských technologií v poměrně malém časovém úseku zásadně mění vnímání rodiny, rodinných vazeb, identity člověka, využívání částí těla někoho jiného, lidských práv. Já i ale takové zásahy vnímám jako vysoce rizikové, a to nejen pro přímé účastníky (žadatele o procedury a jejich blízké, budoucí děti a jejich budoucí rodiny, dárce gamet a jejich blízké, další děti dárců gamet, …), ale i pro celou společnost. Výzkumy, na nichž to staví, jsou každopádně naprosto nereprezentativní. Seminář