Má dítě v pěstounské péči právo se stýkat s původní rodinou nebo je to jeho povinnost?

23. 3. 2021 – Hana Konečná

V pěstounské péči dítě vyrůstá v jiné rodině než do níž se narodilo, ale jeho genetickým rodičům nejsou obvykle odebrána rodičovská práva. Dítě se dle možností svého věku a psychických schopností orientuje ve své vlastní situaci. V posledních letech se klade velký důraz na to, aby kontakty s původní rodinou byly zachovány a rozvíjeny.

Téma se v posledních týdnech stalo pro odborníky na náhradní rodinnou péči a pro pěstouny velmi živým. Kancelář ombudsmana ke kontaktům dítěte s původní rodinou vydala doporučení. Z něj vyplývá, že o kontaktech může rozhodovat jen soud. Odborníci z NRP tomu vydali svá stanoviska, například Asociace dítě a rodina, Sdružení pěstounských rodin či Českomoravská psychologická společnost. Nově je formulována i Petice za zajištění nejlepšího zájmu dítěte v pěstounské péči při kontaktech s biologickou rodinou.

Je to velmi vážné, složité téma, jehož řešení bude mít dopad i do řešení kontaktů mezi "rodičovskými osobami" u dětí narozených díky dárcovství gamet.