Stanovisko k náhradnímu mateřství

Domníváme se, že je tato procedura dle současné legislativy protizákonná (zákon č. 373/2011 Sb., § 10 stanovuje povinnost poskytovatele zajistit zachování vzájemné anonymity anonymního dárce a neplodného páru a anonymity anonymního dárce a dítěte narozeného z asistované reprodukce). Pokud jsou možné i jiné výklady, pak doporučujeme v daném zákoně náhradní mateřství výslovně zakázat.  

Zdůvodnění: NM je vysoce riziková procedura, poskytující široký prostor pro obchod se ženami a dětmi. Zkušenosti z různých zemí s různými regulacemi NM neukazují žádný způsob jak rizika přinejmenším snížit. Změnu ve stanovení právního rodičovství (ustoupit od formulace „matkou je žena, která dítě porodila" a od 3 podmínek otcovství) či přistoupení na vymahatelnost dohod spojených s NM považujeme za přímou cestu k obchodu s dětmi a ženami. Navíc: Pokud má genetické rodičovství tak obrovskou hodnotu, že stojí za to, aby cizí žena podstupovala rizika spojená s léčbou, těhotenstvím porodem a předáním dítěte, pak je nutné zakázat ART s využitím darovaných gamet jako cestu k rodičovství naprosto neplnohodnotnému.

Podrobněji: Analýza 2015/12, body 1 a 3.