Stanovisko k počtu přenášených embryí

Aby byli pacienti lépe motivováni k ochotě podstoupit více cyklů kvůli snížení rizik spojených s vícečetným těhotenstvím, podporujeme navýšení placených cyklů aspoň na 5.

Zdůvodnění: Vícečetné těhotenství se považuje z neonatologického a porodnického hlediska za neúspěch asistované reprodukce, následek vícečetného těhotenství je obvykle předčasný porod a nedonošené děti. Proto se hledají cesty jak se riziku vyhnout. Hlavní cestou je snížení počtu přenášených embryí, ideálně na jediné (tzv SET, "single embryo transfer", či eSET, "elective single embryo transfer"). Snížení počtu přenášených embryí ovšem zase znamená určité snížení úspěšnosti IVF - velikost snížení závisí na mnoha faktorech, především ovšem na věku ženy a na diagnóze. Snížení úspěšnosti je samozřejmě nevítané léčenými páry, jeden z důvodů je to, že mají omezené prostředky na zaplacení léčby. Zajímavou průkopnickou studii "Elective single embryo transfer with cryopreservation improves the outcome and diminishes the cost of IVF/ICSI" publikovali v roce 2009  finští odborníci. Vyšlo jim, že když se udělá IVF s jedním čerstvým embryem a následně tzv. KET, kryoembryotransfer, tedy IVF s přenosem embrya vzniklého v předchozím cyklu a následně zamraženým, úspěšnost je stejná, finanční náklady také - a je to bez rizika vícečetného těhotenství.

Odborné společnosti a zdravotními pojišťovny hledají ještě viditelnější kompromis: zdá se, že přesun peněz z neonatologické a pediatrické péče o nedonošené děti  do navýšení placených cyklů vychází "šul - nul", přidání placených cyklů přece jen sníží obavy pacientů o to, že na léčbu nebudou mít peníze. Takto počítali v Belgii  a výsledek je 6 placených cyklů v případě, že první dva jsou SET. O totéž se pokusili čeští odborníci. Bohužel to zůstalo na půli cesty, v návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb. se ve třetím čtení ve Sněmovně koncem srpna prosadil jen jeden cyklus navíc. Znění v současné době (není ještě schváleno Senátem a podepsáno prezidentem republiky) vypadá takto:

V § 15 odst. 3 úvodní část ustanovení zní:

"(3) Hrazené služby zahrnují zdravotní péči poskytnutou na základě doporučení registrujícího poskytovatele v oboru gynekologie a porodnictví v souvislosti s umělým oplodněním, a to nejvíce třikrát za život, nebo bylo-li v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních orgánů ženy pouze 1 lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, čtyřikrát za život."

To znamená, že první dva cykly nejsou povinně se SET, ale pokud jsou, pak pojišťovna platí (páru, kde ženě je do 39 let) cykly čtyři. Zdá se, že je to lepší než nic, je tu přece možnost volby. Jenže asistovaná reprodukce má také další rizika, nejen vícečetná těhotenství a finanční zátěž pacientů: je tu také psychosociální a časová náročnost léčby. "Proč bychom měli chodit kolem dokola na IVF, byť placené, když to můžeme mít za sebou najednou: dvojčátka jsou přece roztomilá", říká si nejeden pár.