Očkování proti covidu vakcínou mRNA nesnižuje plodnost mužů

21. 6. 2021 – Georgina Al-Badri

Článek v angličtině „COVID-19 mRNA vaccines do not affect sperm count“:

„No significant differences were found in a study assessing the effect of the mRNA COVID-19 vaccines on key measures of male fertility. Forty-five male participants, aged between 18 and 35, took part in a study which compared sperm samples of participants before and after administration of two COVID-19 vaccine doses. Each participant provided a sperm sample before, and approximately 70 days after, receiving two doses of either the Pfizer or Moderna COVID-19 vaccine.“ Celý článek na bionews.org

Evropská odborná doporučení k informování v ART s dárcovstvím

15. 6. 2021 – Hana Konečná

Evropská společnost pro lidskou reprodukci a embryologii (ESHRE) připravuje dokument „Doporučení pro poskytování informací pro participanty v ART s dárcovstvím částí těla“ (Good practice recommendations for information provision for those using and participating in reproductive donation), tedy pro dárce gamet, žadatele o ART a budoucí děti. Do dneška bylo možné k tomu napsat komentář, tak jsme ho poslali. Vítáme aktivity snažící se řešit složitou situaci, ale tento pokusu víc problémů vytváří než má potenciál řešit. Jistě není v nejlepším zájmu dítěte být dlouhodobě, možná po celý život, v péči poradců a psychologů, jistě není v jeho nejlepším zájmu dohledávat rodičovské osoby po celém světě. Text navíc předpokládá přechod ke komerčnímu systému, což není nejen podle české legislativy možné. Už jsme informovali příslušnou českou odbornou společnost, že tyto guideliny nedoporučujeme, že je nutné hledat jiné řešení.

Kolik je už moc v náhradním mateřství? Kdo myslí na děti?

14. 6. 2021 – Dr. Marilyn Crawshaw and Professor Olga van den Akker

Článek v angličtině „How many is too many in surrogacy? Who is thinking about the children?“:

„A recent report of a millionaire couple, the Ozturks, who had 20 babies through surrogacy makes for disturbing reading. It highlights what can happen in the absence of universally agreed, child-focused laws to regulate the growing world of surrogacy. As surrogacy is more costly than any other form of family building it is available only to those who can afford it.“ Celý článek na bionews.org

Umožní Francie všem ženám přístup k ART?

14. 6. 2021 – David O'Rourke

Článek v angličtině „France gives all women access to IVF“:

„Single French women and those in same-sex partnerships will be able to access IVF and other fertility treatments. New legislation aims to extend access to fertility treatment, making it free under the country's public healthcare system, ending the exclusion of women who do not have a male partner.“ Celý článek na bionews.org

Využívání darovaných vajíček v UK

14. 6. 2021 – Dr. Kamal Ahuja and Professor Nick Macklon

Článek v angličtině „Egg donation has come home“:

„Among the highlights of the HFEA latest report on trends in fertility treatment is a continuing upturn in the number of egg donation cycles performed in the UK. In the past 20 years the use of donor eggs with donor sperm has increased 50-fold – from 27 cycles in 1991 to 1375 cycles in 2019 – while donor eggs with partner sperm increased 22-fold – to 3058 cycles in 2019. Altogether, in 2019, 4433 egg donation cycles were completed in the UK. The HFEA attributes this increase to the wider use of egg donation in women of an older maternal age.“ Celý článek na bionews.org

Novější Starší