Využívání darovaných vajíček v UK

14. 6. 2021 – Dr. Kamal Ahuja and Professor Nick Macklon

Článek v angličtině „Egg donation has come home“:

„Among the highlights of the HFEA latest report on trends in fertility treatment is a continuing upturn in the number of egg donation cycles performed in the UK. In the past 20 years the use of donor eggs with donor sperm has increased 50-fold – from 27 cycles in 1991 to 1375 cycles in 2019 – while donor eggs with partner sperm increased 22-fold – to 3058 cycles in 2019. Altogether, in 2019, 4433 egg donation cycles were completed in the UK. The HFEA attributes this increase to the wider use of egg donation in women of an older maternal age.“ Celý článek na bionews.org

Asistovaná reprodukce, těhotenství a covid

9. 6. 2021 – ESHRE

Evropská společnost pro lidskou reprodukci a embryologii ESHRE aktualizovala své stanovisko ke covidu a těhotenství.

„In men and women who receive the vaccine, it seems prudent to postpone assisted reproduction treatments for at least a few days after the completion of vaccination. The suggestion for a more cautious approach has been removed. - Currently reported data do not indicate a negative impact of COVID-19 vaccination during the periconceptional period, although the number of observations is limited. Pregnant women should have access to vaccination.“ Celý článek na eshre.eu

ART v UK ve statitikách - trendy

3. 6. 2021 – HFEA

V Británii zveřejnili v květnu nejnovější statistický přehled týkající se ART „Fertility treatment 2019: trends and figures. UK statistics for IVF and DI treatment, storage, and donation“. Ze statistik vyplývá například že: v roce 2019 byla úspěšnost ART (porod dítěte) u pacientek mladších než 35 let 32% na přenesené embryo, u pacientek nad 43 let pak méně než 5%, pokud použily vlastní vajíčka; většina léčby IVF zahrnuje použití vlastních gamet (86% cyklů IVF v roce 2019), ale používání dárcovských vajíček a spermií se zvýšilo; podíl cyklů IVF prováděných pro pacientky nad 40 let se více než zdvojnásobil z 10% (689 cyklů) v roce 1991 na 21% (14 761 cyklů) v roce 2019; inseminaci častěji podstupují osamělé ženy a lesbické páry než páry heterosexuální. Celý přehled na hfea.gov.uk

„Náhradní mateřství je normální, je to jen jiná cesta k rodičovství“, říkají v UK

1. 6. 2021 – Charlotte Park-Morton

Článek v angličtině „Reforming the Law on Surrogacy:

Reflections on the APPG on Surrogacy Report and Law Commission's Consultation Paper“: „In April, the All Party Parliamentary Group (APPG) on Surrogacy launched the Report on Understanding of the Law and Practice of Surrogacy. The report follows various evidence sessions conducted with legal professionals, academics, intended parents and surrogates. The fundamental premise of the report is laid out in the foreword, which states that 'surrogacy is normal, it is just another way for people to create families'.“ Celý článek na bionews.org

Připojili jsme se k iniciativě Vyrůstat doma

1. 6. 2021 – Markéta Sudová

U příležitosti Dne dětí se iniciativa Vyrůstat doma rozhodla uspořádat celorepublikovou akci na podporu pěstounů a transformaci kojeneckých ústavů. Její snahou je, aby se děti do tří let věku neumisťovaly nadále do ústavních zařízení. Na podporu akce jsme zaslali nikoli fotku dospělého držícího dupačkami, jak bylo žádáno, ale poslali jsme fotku dvou pěstouňat v dupačkách, dětí jednoho z členů výboru Spolku Adam ČR. Dupačky doma nemají, protože děti k nim přišly právě až po několikaletém zbytečném pobytu v kojeňáku.

Novější Starší