Soud s velkou IVF australskou klinikou kvůli metodě testování embryí

18. 1. 2021 – Anna Wernick

Článek v angličtině s názvem „Lawsuit against Monash IVF over embryo testing method“.

Hundreds of people across Australia are suing the major IVF clinic, Monash IVF, over the destruction of potentially viable embryos. Celý článek na bionews.org

Ústavní soud: Uznáním cizozemských rozhodnutí ve věcech osvojení dítěte stejnopohlavními páry nelze obcházet překážku stanovenou českým právem

18. 1. 2021 – Jakub Valc

Před koncem minulého roku došlo k vydání nálezu Ústavního soudu ze dne 15. 12. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 6/20, ve kterém se příslušný soud musel vypořádat z právní otázkou týkající se velmi kontroverzního tématu. Ze strany Krajského soudu v Praze (dále jen „krajský soud“) mu totiž byl předložen návrh na zrušení vyznačené části § 63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve kterém je stanoveno:

„Jestliže v době osvojení byl osvojitel, některý z osvojitelů nebo osvojenec státním občanem České republiky, uznávají se cizí rozhodnutí o osvojení v České republice, jestliže se to nepříčí veřejnému pořádku a nebrání tomu výlučná pravomoc českých soudů a osvojení by bylo přípustné i podle hmotněprávních ustanovení českého práva.

Číst dál

Doporučení ke kontaktu dítěte v pěstounské péči nejen s rodinou

15. 1. 2021 – Hana Konečná

Dnes přišla zpráva z Asociace dítě a rodina, jejímž je Adam ČR členem, že poslali své připomínky k „Doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv ke kontaktům dítěte v pěstounské péči nejen s rodiči“. Téma je klíčové nejen pro ty, kdo uvažují o pěstounství nebo adopci jako o cestě k rodičovství (adopce se podle nového přístupu silně přibližuje k pěstounství), ale i pro ty, kdo mají dítě z IVF s darovanými gametami nebo náhradního mateřství či pro ty, co se na takové procedury chystají.

Číst dál

Jak daleko máme k tvorbě spermií a vajíček v laboratoři?

13. 1. 2021 – HMS

Dnes přišla pozvánka z Havard Medical School na seminář k tvorbě artificiálních gamet „Gamete Generation from Induced Pluripotent Stem Cells: How Close Are We to Creating Sperm and Eggs in the Lab?“. Seminář je 29. Ledna. Možná ale zajímavější než seminář jsou slova z pozvánky na něj:

„Infertility is a disease that affects millions of reproductive age men, women, and non-binary persons in the U.S.“ Seminář na harvard.edu

Stanovisko ESHRE k očkování proti COVID-19 a asistované reprodukci

12. 1. 2021 – ESHRE

Evropská společnost pro lidskou reprodukci (ESHRE) dnes vydala stanovisko k očkování a asistované reprodukci. Doporučuje v něm mimo jiné počkat po očkování pár dní s pokusy o otěhotnění či se zahájením IVF. Na toto stanovisko odkazuje i česká Sekce asistované reprodukce ČGPS. Všechna dosud vydaná stanoviska k pandemii v souvislosti s IVF můžete najít na eshre.eu (pouze v angličtině).

Novější Starší