Nový WHO manuál k vyšetření spermií

20. 8. 2021 – WHO

Koncem července vydala WHO nový manuál pro laboratoře provádějící spermiologické vyšetření, je to už 6. vydání. Má téměř 300 stran, je v angličtině a volně dostupný na who.int

UK stanovisko ke komerčnímu genetickému testování

16. 8. 2021 – The House of Commons Science and Technology Committee

V UK výrazně roste zájem o komerční genetické testování, tzv. Direct-to-consumer genomic testing. To si člověk objedná testovací sadu, odebere vzorek tomu, koho chce testovat, a vzorek pak odešle do laboratoře. Ta mu po čase sdělí výsledky. To samozřejmě s sebou nese svá rizika – nejen kvůli zneužití citlivých údajů, ale hlavně kvůli nesprávné interpretaci výsledků (o spolehlivosti takových testů nemluvě). Dolní sněmovna pověřila Komisi pro vědu a technologii vypracovat pro tyto aktivity regulační rámec. Jeho první verzi zde najít na parliament.uk. Komise upozorňuje především na rizika spojená s prenatálním testováním (nesprávná interpretace může vést například ke zbytečné interrupci) a s testováním dětí.

Poslanci zamítli návrh, aby do společné pěstounské péče mohlo být dítě svěřeno i jiným dvěma osobám, než jsou manželé. Například osobám žijícím v registrovaném partnerství.

6. 8. 2021 – Hana Konečná

Dnes poslanci zamítli možnost registrovaných partnerů jako společných pěstounů. Mrzí mě to. Pěstounská péče je profesionální péče o děti, státem placená (ve stejném jednání byly zvýšeny platy pěstounům). Pěstounství si právně nehraje na rodinu jako osvojení, pouze vytváří prostředí podobné rodině. Pěstoun nemá rodičovská práva (ty má původní rodina nebo stát), pouze má povinnost se o dítě řádně starat. Pěstoun může být i jednotlivec, takže už teď je několik pěstounů gayů či leseb. Dětí k pěstounské péči jsou plné děcáky, pěstounů je strašně málo - kdo by do toho šel, je to opravdu služba až oběť.

Číst dál

Co se zamraženými embryi, když se rozpadne partnerský svazek?

2. 8. 2021 – Sarah Wood-Heath

Článek v angličtině „Relationship breakdown during fertility treatment: What happens to my embryo?“, rozebírající situaci z britského právního hlediska:

Since 1991, the number of IVF cycles has increased significantly with success rates also growing. With freezing techniques improving, according to the HFEA , frozen embryo transfers continue to increase year-on-year. In fact, the HFEA state that frozen embryo transfers increased by 86 percent from 2014 to 2019... Celý článek na bionews.org

Ústavní soud odmítl zrovnoprávnit manželství a registrované partnerství

31. 7. 2021 – Hana Konečná

Ústavnímu soudu byl v roce 2019 doručen návrh na zrušení části § 3020 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Navrhovatel chtěl dosáhnout, aby na institut registrovaného partnerství bylo pohlíženo analogicky jako na manželství, a to v rozsahu celého občanského zákoníku. To ÚS zamítl. Usnesení i s odlišnými stanovisky jednotlivých soudců na usoud.cz
K případu se formou amicus curiae vyjádřila I Aliance pro rodinu.

Novější Starší