Stanoviska

Dříve se páry, které mít dítě nemohly a hledaly pomoc, asi etickými otázkami trápit nemusely. Dostaly buď radu „to chce čas“ nebo „věř“. Etické problémy přinesl až technologický vývoj.

Hlavní okruh eticko-právních otázek je následující:

  • morální přijatelnost vnějšího zásahu do reprodukčního procesu, především využití nejmodernějších technologií, včetně tvorby artificiálních gamet
  • morální a právní postavení embrya (redukce, výběr, kryokonzervace, experimenty s preembryi a embryi, destrukce, zásahy do genomu)
  • zahrnutí další osoby/osob do procesu reprodukce (darováním genetického materiálu nebo surrogátním/náhradním rodičovstvím)
  • práva dítěte narozeného díky asistované reprodukci (Má vědět o způsobu početí? Má mít přístup k identifikujícím údaji o dárci gamet – a pokud ano, kdy a jak? Má mít přístup k dalším dětem narozeným díky stejnému dárci gamet? …)
  • asistovaná reprodukce mimo „přirozené“ fyziologické limity včetně post mortem procedur
  • sociologické otázky (např. oprávněnost platby asistované reprodukce z veřejného zdravotního pojištění, vznik alternativních rodičovských formací, dopad technologií na myšlení a chování společnosti, kompenzace za dárcovství, atd.)

Jako odborníci vypracováváme k jednotlivým tématům analýzy a na jejich základě formulujeme Adamova stanoviska.

Dosud Adamem vypracované analýzy

Dosud Adamem vyjádřená stanoviska

Petice za právo osamělých mužů na umělé oplodnění

Dne 20.6.2017 jsme jako reakci na plánované legislativní změny zformulovali (recesistickou) Petici za právo osamělých mužů na umělé oplodnění.

Mezinárodní aktivity

Spolek Adam ČR byl zakládajícím členem mezinárodní pacientské organizace Fertility Europe. Na podzim 2018 jsme ale členství ukončili z důvodů nesouhlasu se změnou mise této pacientské organizace.